12. 3. 2012 v 14:06 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Náměstí je srdcem historické části města Kroměříž. Bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu v druhé polovině 13. století jako nové tržiště o rozloze 1 ha. Dominantou náměstí je barokní mariánský sloup, který byl postaven po morové epidemii v roce 1680 a nejvýznamnější budovou na náměstí je radnice.  Kašna z roku 1655 byla vybudovaná jako součást vodovodního systému města. Měšťanské a kapitulní domy s podloubími si dodnes povětšinou dochovaly raně barokní fasády i typickou renesanční dispozici.

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

12. 3. 2012 v 13:51 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Na místě dnešního Kroměřížského zámku se již v době Velkomoravské říše nacházelo hradisko, na jehož místě byl ve 13. století vybudován gotický hrad. Počátkem 16. století byl hrad přestavěn v renesančním stylu a stal se rezidenčním sídlem olomouckých biskupů. V 17. století byl hrad poničen Švédy a znovu vybudován v zámek, který doznal ještě barokních přestaveb a úprav. Zámecké interiéry jsou bohatě vyzdobeny a najdete zde velké množství původního dobového zařízení a sbírek. Za povšimnutí stojí trůnní sál, sněmovní sál, manský sál, ale i lovecká síň, carský salon, stará knihovna a letní byt. V zámecké obrazárně jsou uchována díla předních evropských malířů z 15.-18. století, představující druhou nejcennější sbírku svého druhu v Čechách.

V zámku jsou návštěvníkům k dispozici čtyři trasy prohlídek – historické sály s nádherným dobovým zařízením a cennými sbírkami (1. trasa), obrazová galerie (2. trasa), sala terrena – což je menší stavba se třemi arkádami otevřená do zahrady, oblíbený doplněk francouzské zahrady (3. trasa) a věž (4. trasa).

Na zámek navazuje krásná Podzámecká zahrada.

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

12. 3. 2012 v 13:34 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Hned u současného vchodu do zahrady najdeme skleníky z poloviny 19. století – Čestný dvůr klasicistního typu ze stran uzavřený velkými skleníky.

Přistavený nový vstup z první poloviny 19. století tvoří Čestný dvůr klasicistního typu ze stran uzavřený velkými skleníky ( Hrubý a Tropický skleník) se mimořádně cennou sbírkou tropické a subtropické flóry.  Dvůr, který tak tři budovy vytvořily, je otevřen směrem do zahrady. Vstupní portál má trojúhelníkový tympanon se zlaceným arcibiskupským znakem.

Zahradu vyprojektovali italští architekti Filibert Luches a Giovanni Pietro Tencalla. Jedná se o raně barokní zahradu, ve které byly zkombinovány italské i holandské vlivy.

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

12. 3. 2012 v 13:25 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Samotnou Květnou zahradu založil biskup Karel II. Lichtenstein-Kastelkorn roku 1665 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Byla založena v letech 1665–1675 biskupem Karlem II. z Lichtenštejna.  Zahradu vyprojektovali italští architekti Filibert Luches a Giovanni Pietro Tencalla. Jedná se o raně barokní zahradu, ve které byly zkombinovány italské i holandské vlivy.

Na 16 ha byla vystavěna italská zahrada s cestami ve vysokých špalírech, s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů a postav historie a bájí, s centrálním rondelem Rotunda v geometrickém středu oslavujícím svou výzdobou vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů. Přistavený nový vstup z první poloviny 19. století tvoří Čestný dvůr klasicistního typu ze stran uzavřený velkými skleníky ( Hrubý a Tropický skleník) se mimořádně cennou sbírkou tropické a subtropické flóry. Původní název zahrady byl Libosad.

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

10. 3. 2012 v 00:04 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je jedním z nejvýznamnějších děl barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Nachází se na okraji města Žďár nad Sázavou, z centra města sem vede turistická stezka v délce asi 3 km. Kostel byl vybudován okolo roku 1720 k uctění památky světce Jana Nepomuckého. Kopec, na kterém se nachází, byl pojmenován Zelená hora podle vrchu u Nepomuku, kde se Jan Nepomucký narodil. Stavba je postavena v duchu barokní gotiky a je nesmírně architektonicky cenná. Půdorys má tvar pěticípé hvězdy a symbol pěti se vyskytuje v celé stavbě – do areálu vede pět vchodů, v kostele je pět oltářů, hlavní oltář zdobí pět andělů atd.
Tato symbolika souvisí s pověstí, podle které se nad tělem mrtvého Jana z Nepomuku objevilo 5 hvězd. Vrchol kostela je zdoben jednoduchou a přitom monumentální kopulí s lunetami. Velké množství plastik v kostele sv. Jana Nepomuckého je dílem Řehoře Thenyho, který byl žákem významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Ambit, obklopující stavbu kostela a přilehlý hřbitov, má tvar deseticípé hvězdy. Pro svou jedinečnost byl kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře roku 1994 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V blízkosti kláštera se nachází kamenný most z roku 1761 zdobený barokními sochami českých světců.

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

9. 3. 2012 v 23:57 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Historie dnešního města Žďáru nad Sázavou je úzce spjata se založením a vývojem zdejšího cisterciáckého kláštera.

Zámek Žďár nad Sázavou se nachází v historickém centru města. Původně se jednalo o cisterciácký klášter, který byl založen roku 1252. Od té doby však klášter a jeho areál prošel řadou změn. V 18. století se uskutečnily velké přestavby v té době jednoho z nejvýznamnějších církevních sídel.

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

5. 3. 2012 v 14:13 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Pravoúhlé náměstí lemované měšťanskými domy ze 17. 18. a 19. století. Na jihozápadní straně je zachováno podloubí s oblázkovou dlažbou. Na domech je pseudoslohová architektura barokní, renesanční i gotická. Uprostřed náměstí je kamenná kašna s Neptunem, sloup Panny Marie, socha sv Jana Nepomuckého a socha sv. Floriána.

Pokračování »

Štítky:

17. 6. 2011 v 21:20 — admin

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

5. 8. 2010 v 15:27 — Vladimír

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Pec pod Sněžkou  / Relaxpark – Velká Úpa – Růžohorky – Pec pod Sněžkou výhledy – Sněžka – Pec pod Sněžkou / Obří důl

Ukázka výškových virtuálních prohlídek z produkce firmy VECTRIS s.r.o.

© VECTRIS s.r.o. 2010

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky:

5. 8. 2010 v 15:19 — Vladimír

Cenově dostupné webové prezentace | Virtuální prohlídky a Interaktivní programy

Mariánské Lázně – Kolonáda – Kladská – Rozhledna Hamelika – Park Boheminium 1 – Park Boheminium 2

Ukázka výškových virtuálních prohlídek z produkce firmy VECTRIS s.r.o.

© VECTRIS s.r.o. 2010

vlackem.cz | venividi.cz | cz-turistika.cz | cz-pamatky.cz | motovylety.cz | cz-lazne.cz | infozajezdy.cz | info-vylety.cz | infoturist.cz | infosporty.cz | infonature.cz | infohotely.cz | infofirma.cz | infoauto.cz | cz-hrady.cz | czechtrips.eu

Štítky: